Thứ hai, 5/12/2022
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Chức năng nhiệm vụ được giao:

Khoa Chẩn đoán hình ảnh là khoa cận lâm sàng, có nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học, chẩn đoán hình ảnh bằng các thiết bị: X-quang, siêu âm, cộng hưởng theo yêu cầu của Bácsĩ lâm sàng, để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị. Thực hiện kỹ thuật theo đúng quy định kỹ thuật tuyệt đối an toàn và kiểm soát bức xạ. Thực hiện chiếu, chụp và trả kết quả ngay đối với bệnh cấp cứu. Quản lý các thiết bị của khoa phải chặt chẽ, theo đúng quy chế quàn lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế,việc sử dụng thiết bị y tế phải đạt hiệu quả kinh tế cao.

Tham gia làm nghiên cứu khoa học về các kỹ thuật tạo ảnh bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ.

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: