Thứ sáu, 23/2/2024
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Khoa Chẩn đoán hình ảnh là khoa có đặc điểm khám chẩn đoán bệnh bằng các kỹ thuật hình ảnh Y học với các phương tiện máy móc hiện đại. Khoa bao gồm 04 phòng: Xquang, CT scanner, siêu âm, ECG, Nội soi, các phòng chia làm 2 khu và có đặc tính,vận hành chuyên biệt.

Tổng số viên chức và người lao động của Khoa là 17 người, trong đó: 07 Bác sĩ (trong đó Thạc sĩ 01,   Bác sĩ chuyên khoa I là 01), 04 Điều dưỡng, 03 Y sĩ, 01 Cử nhân kỹ thuật hình ảnh, 01 nữ hộ sinh. Được bố trí theo đề án vị trí việc làm như sau: Ban chủ nhiệm khoa: 01 Thạc sĩ, Bác sỹ làm quyền trưởng khoa, 01 Cử nhân Kỹ thuật viên trưởng khoa; Bác sỹ chẩn đoán: 06, trong đó Bs trưởng khoa kiêm công tác chẩn đoán; Điều dưỡng hành chánh: 05; trực: 04 Kỹ thuật viên (02 y sĩ, 01 điều dưỡng, 01 Cử nhân kỹ thuật hình ảnh).

Về trình độ chuyên môn: 01 bác sỹ chuyên khoa I chuyên ngành đoán hình ảnh ; 05 bác sỹ đa khoa, 01 Thạc sĩ, bác sỹ; 01 cử nhân kỹ thuật hình ảnh; 03 y sĩ; 02 điều dưỡng Đại học, 02 cao đẳng điều dưỡng.

       Trong năm vừa qua tập thể CB-CCVC Khoa chẩn đoán hình ảnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nhiệt tình tương trợ giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao.

       Tham gia học Chỉ Thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước có 100% đảng viên và 90% CNVC tham gia; Học tập quy chế chuyên môn, quy chế Bệnh viện có 90% CNVC  tham gia; Tập huấn triển khai Văn bản pháp luật, Quy tắc ứng xử trong toàn bệnh viện có 100% CNVC tham gia; Có 100% Cán bộ, CNVC trong phòng tham gia các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Trong  12 tháng năm 2022 khoa chẩn đoán hình ảnh đã thực hiện được:

Stt

Nội dung

Chỉ tiêu năm 2022

Thực hiện

Tỉ lệ đạt

1

X quang

26.122

 

28.695

109%

2

Siêu âm

24.472

22.888

93%

3

CT-Scanner

3.613

4.905

 

135%

4

ECG

4.477

4.649

103%

 

Bình quân

14.671

15.284

110%

 

       Về nhân sự nhân viên Khoa chẩn đoán hình ảnh luôn luôn đảm bảo giờ giấc, vị trí làm việc. Bác sĩ, Điều dưỡng, kỹ thuật viên luôn có mặt tại Khoa không để xảy ra sai phạm do thiếu tinh thần trách nhiệm. Sự phối hợp tốt giữa các khoa như khoa Cấp cứu, khoa khám bệnh, Khoa Sản, Khoa Ngọai ,khoa Nhi … Được trang bị tương đối về trang thiết bị nên việc chẩn đoán bệnh nhân kịp thời và hiệu quả.

       Hệ thống mạng hoạt động tốt giúp cho việc khám bệnh nhanh chóng tránh ùn tắc và chờ đợi. Nhân viên được huấn luyện nắm vững chuyên môn, thái độ giao tiếp ứng xử phù hợp và thân thiện.

Trong năm, toàn thể Cán bộ, CNVC của Khoa có nhiều cố gắng khắc phục nhiều khó khăn, phát huy những điểu kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ; chính trị tư tưởng ổn định, duy trì tốt nguyên tắc tập trung dân chủ,  luôn đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực, bảo thủ, tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể, nhờ đó mà phát huy được trí tuệ của tập thể và tính kỷ luật trong Khoa được nâng cao và đoàn kết thống nhất để tạo sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của cơ quan.

         Trong khoa phân công nhiệm vụ của từng cá nhân phù hợp trình độ chuyên môn của từng người, luôn có tinh thần phối hợp nhau trong công tác, trong mỗi cuộc họp đều có đóng góp, nhắc nhở trong thực hiện nhiệm vụ. Trong năm  có 03 cá nhân đạt Giấy khen Sở Y tế, 11 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

         Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập thể CB-CCVC Khoa tham gia các đợt ủng hộ đóng góp cho quỹ tình thương, ủng hộ đồng bào lũ lụt thiên tai, tham gia đầy đủ các phong trào và các hoạt động xã hội do cơ quan phát động.

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: