Thứ sáu, 22/9/2023
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức


PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
1. GIỚI THIỆU:
Ngày 21/11/2013, Giám đốc bệnh viện đã ký quyết định số 244/QĐ-BV về việc thành lập phòng điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa Phú Quốc.
Tên đơn vị: Phòng điều dưỡng bệnh viện đa khoa phú quốc
Email: dieuduongbvpq@gmail.com
Số ĐT: 0297.3.844230
2. NHÂN LỰC PHÒNG: 
Lãnh đạo phòng: CNĐD.Phùng Thị Huyền
Số ĐT:0812551789
Email: phunghuyen637@gmail.com
Nhân viên phòng: ĐDTH.Nguyễn Thị Thanh Thúy
Số ĐT:0396744345
Email:Gialinhnguyen1985@gmail.com.
3.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:
4.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

-Tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc điều dưỡng người bệnh trong bệnh viện;

-Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

-Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc TTYT phê quyệt;

-Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

-Phối hợp với các khoa phòng, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh, bảo quản theo quy định;

-Phối hợp với phòng tổ chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

-Phối hợp với khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong TTYT;

-Phối hợp với phòng kế hoạch tổng hợp đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

-Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

-Tham gia nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

-Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

5. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

-Cải thiện chất lượng chăm sóc nhằm đem lại sự hài lòng cho người bệnh.

-Xây dựng đội ngũ lực lượng chăm sóc vừa hồng vừa chuyên và có kỹ năng giao tiếp tốt

-Phát huy chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

-Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều dưỡng.

-Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: