Thứ tư, 20/1/2021
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

*** Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động củaTrung tâm Y tế để đạt hoặc vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà Sở Y tế đã giao hàngnăm trong giai đoạn 2019-2023 về công tác Dự phòng; khám điều trị và Phục hồichức năng; Dân số - truyền thông giáo dục sức khỏe và một số công tác khác trêncơ sở hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị, nângcao số lượng lẫn chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động và triển khai thựchiện hiệu quả việc hợptác, hổ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật của tuyến trên, từng bước triểnkhai thực hiện hiệu quả mô hình khám chữa bệnh theo yêu cầu,xã hội hóa y tế tại đơn vị. Phấn đấu trong giaiđoạn 2019-2023, đơn vị có năm đạt: "Đơn vị xuất sắc", Đảng bộ đạt"Trong sạch vững mạnh", Công đoàn đạt "Xuất sắc", Chi đoànđạt “Văn minh công sở”.

*** Mục tiêu cụ thể

-   Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ sở vật chất, máy móc trang thiếtbị, nâng cao số lượng lẫn chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động để cónăng lực chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt nhằm đáp ứng tốtnhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trong khu vực.

-   Thực hiện đạt hoặc vượt mức các chỉ tiêu cơ bản do Sở Y tế giao hàng nămgiai đoạn 2019-2023:

+ Thực hiện tốt công tác dự phòng: phấn đấu 100%Trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2021; nâng cao chất lượng khám và điều trịbệnh trong nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh để không xảy ra dịchbệnh diện rộng; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế, chú trọng côngtác tiêm chủng mở rộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chốngHIV/AIDS.

+ Thực hiện tốt công tác dân số - truyền thônggiáo dục sức khỏe: nâng cao chất lượng dân số về thể chất, khống chế tốc độ chênhlệch tỷ số về giới tính khi sinh, duy trì mức sinh hợp lý; nâng cao hiệu quả vàmở rộng phạm vi hoạt động trong công tác truyền thông giáo dục sức khỏe.

+ Thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh:triển khai thực hiện tốt các tiêu chí phân hạng bệnh viện để giữ vững mức bệnhviện hạng II (hoàn chỉnh) trong giai đoạn 2019-2022 và lên mức bệnh viện hạng Ivào năm 2023. Phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh việnđể đạt được từ 3,0 điểm trở lên vào năm 2019, sau đó tăng điểm dần cho các nămtiếp theo để đạt được mức từ 4,0 điểm trở lên vào cuối năm 2023. Từng bước,nâng cao và hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử của viên chức,người lao động.

-   Triển khai thực hiện hiệu quả việc hợp tác, hổ trợ, chuyển giao chuyênmôn kỹ thuật của tuyến trên nhằm triển khai thực hiện cáckỹ thuật cao để phục vụ người bệnh và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật củađội ngủ viên chức, người lao động tại đơn vị.

             -    Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình khám chữabệnh theo yêu cầu, xã hội hóa Y tế trên tất cả các lĩnh vực (dự phòng, dân số-truyềnthông giáo dục sức khỏe, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng) nhằm đáp ứng tốtnhu cầu chăm sóc y tế đa dạng và ngày càng cao của người dân trong khu vực.

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: