Thứ sáu, 22/9/2023
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Tổng số nhân sự hiện có đến thời điểm này là 488,

Trong đó:

- Bác sĩ: 106 Người (BSCKII: 02, BSCKI:29, ThsBS: 01, BS: 74);

- Điều dưỡng, Y sĩ: 203 người (Đại học: 40, Cao đẳng: 41, TC: 121, Sơ cấp: 01);

- Hộ sinh: 24 người ( Đại học: 4, CĐ: 12, TC:8 );

- Y tế công cộng: 8 người ( ThsYTCC:01, ĐH: 7 )

- Kỹ thuật viên: 14 người ( Đại học: 8,Cao đẳng: 2, TC: 4 );

- Dược sĩ: 51 người ( Thạc sĩ dược: 01,CK1 1, Đại học: 25, CĐ: 18, TC:6 );

- Khác: 72 người ( ĐH: 20, cao đẳng 12, tc 13; khác: 27 ).

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: