Thứ sáu, 23/2/2024
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức


1.Tên: Phòng Hành Chính.

2. Liên hệ:

Địa chỉ: Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, số 128, đường 30/4, khu phố 1,phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297 3 846 972.

3. Lịch sử phát triển:

Phòng Hành Chính được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-TTYT ngày 07/01/2019, về việc ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các khoa, phòng, trạm Y tế các xã, thị trấn và trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc. Trải qua 03 năm xây dựng, hình thành và phát triển; đến nay, Phòng đã từng bước được kiện toàn về mặt tổ chức, nhân lực được bổ sung và công tác Hành Chính, Quản Trị ngày một chất lượng, hiệu quả.

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Lãnh đạo đương nhiệm:

Ks Đường Nghỉ - Phó Trưởng Phòng Hành Chính (từ tháng 8 năm 2021 đến nay)

4.2. Lãnh đạo tiền nhiệm:

          Cn Phạm Thị Thanh Loan -Trưởng phòng Hành chính (từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 9 năm2021)        

4.3. Số lượng nhân sự trong Phòng:

          Phòng Hành Chính có 16 nhân sự, là những cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác Hành Chính, Quản Trị, trong đó có 01 Kỹ sư, 02 Cử nhân, 05 Cao Đẳng, 02 trung cấp, 04 sơ cấp, 02 lao động phổ thông.

5. Chức năng nhiệm vụ:

5.1 Chức năng:

          Phòng Hành Chính là đơn vị chuyên môn,nghiệp vụ thuộc Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, Phòng Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính trong Trung tâm.

5.2 Nhiệm vụ chuyên môn:

1.     Căn cứ kế hoạch công tác của Trung tâm, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

2.     Lập kế hoạch cung ứng vật tư, văn phòng phẩm thông dụng cho các khoa, phòng trong Trung tâm theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

3.     Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Trung tâm.

4.     Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của Trung tâm, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Trung tâm.

5.     Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các thiết bị điện, máy phát điện thông dụng của các Khoa, Phòng trong Trung tâm.

6.     Quản lí tài sản của bệnh viện: Nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kì, sắp xếp kho tàng hợp lí, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị, thanh lí tài sản theo đúng chế độ quy định.

7.     Quản lý các phương tiện vận tải của Trung tâm. Điều động xe ô tô đi công tác, xe cứu thương theo quy định. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện. Sử dụng hợp lí, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của Trung tâm.

8.     Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch, duy tu bảo dưỡng các công trình của Trung tâm. 

9.     Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, cung ứng điện.

10.  Đảm bảo công tác an ninh trật tư chung.

11. Tham gia kiểm tra công tác bảo vệ trong Trung tâm.

12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, vật tư, văn phòng phẩm thôngdụng, báo cáo Giám đốc Trung tâm.

13. Có kế hoạch phòng chống cháy, nổ trong Trung tâm.

14. Tổ chức cho các thành viên trong phòng học tập để nâng cao trình độ.

5.3 Nhiệm vụ cụ thể:

5.3.1 Tổ bảo vệ: Là người chịu trách nhiệm hướng dẫn xe ra vào bãi Trung tâm, sắp xếp xe ở vị trí gọn gàng, ngăn nắp; Hướng dẫn và giao tiếp với bệnh nhân một cách lịch sự nhã nhặn.

·        Ngăn chặng những cái xấu: móc túi, đánh nhau… giữ gìn an ninh trật tự trong Trung tâm.

·        Hỗ trợ hạn chế đến mức tối đa người tham gia bán hàng rong, bán vé số … trong Trung tâm.

·        Giúp đỡ người bệnh nặng cần duy chuyển bằng xe lăn…hỗ trợ các Phòng/ Khoa/ Đơn vị khi có yêu cầu.

·        Thường xuyên tuần tra phát hiện và ngăn chặn tội phạm trong Trung tâm.

·        Đảm bảo công tác trật tự trị an chung.

5.3.2. Tổ Tài xế:

·        Chịu trách nhiệm chuyên chở người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên Trung tâm an toàn và có trách nhiệm; giao tiếp hòa nhã, hướng dẫn tận tình cho bệnh nhân.

·        Chịu sự điều động chuyên chở mọi công việc phát sinh của Trung tâm.

5.3.3.   Tổ Bảo trì, hạ tầng và cây cảnh:

- Đảm bảo cung ứng điện, sữa chữa và bào trì các thiết bị điện cho toàn Trung tâm; Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Trung tâm; Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho toànTrung tâm. 

- Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, nước duy tu, bảo dưỡng các máy móc thông dụng theo kế hoạch của Trung tâm; Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh),hệ thống cống rãnh thông thoát trong Trung tâm.

5.3.4. Tổ Văn thư:

·        Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của Trung tâm, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định; đóng tất cả giấy tờ liên quan đến hoạt động Trung tâm;bảo vệ bí mật Nhà nước về con dấu.

·        Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Trung tâm.

5.3.5. Môi trường: Quản lý và theo dõi chất thải rắn và chất thải lỏng đảm bảocác tiêu chuẩn về xử lý chất thải y tế.

5.3.6. Quản lý kho Văn phòng phẩm, in ấn phẩm, điện nước, và các nhu yếu phẩm khác: có nhiệm vụ phát văn phòng phẩm, in ấn phẩm và dự trù, mua sắm, hỗ trợ làm hồ sơ thanh toán liên quan đến các mặt hàng Kho phụ trách.

5.3.7. Mua sắm, thanh quyết toán và quản lý tài sản công: có nhiệm vụ lập kế hoạch mua sắm khi có nhu cầu, thanh toán và quản lý tài sản cơ sở vật chất, trang thiết bị thông dụng.

6.Thành tựu:

6.1. Những thành tíchnổi bật:

Với chức năng nhiệm vụ được giao, để bảo đảm đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Khám bệnh, chữa bệnh, công tác dự phòng và Dân số - truyền thông giáo dục sức khỏe của một Trung tâm đa chức năng hạng II (đánh giá theo tiêu chuẩn bệnh viện), tập thể viên chức và người lao động Phòng Hành chánh luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng các nhu cầu của Khoa/ Phòng/ Trạm.

 6.2 Thành tích:

- Năm 2019: Tậpthể lao động tiên tiến.

- Năm 2020: Tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2021: Tập thể lao động tiên tiến.

- Năm 2022: Tập thể lao động tiên tiến.

7. Định hướng pháttriển:

·        Tập thể đoàn kết và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, không ngừng phấn đấu, đoàn kết,sáng tạo, phát huy tối đa năng lực hiện có của phòng.

·        Hoàn thiện qui trình quản lý cơ sở vật chất toàn Trung tâm, phối hợp phát triển qui mô Trung tâm trên bình diện chiều rộng và chiều sâu. Tiến tới hoàn thiện cơ sở vật chất các khoa/ phòng/ Trạm trong toàn Trung tâm.

·        Tập thể phòng luôn chấphành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và nội quy, quy chế của Trung tâm, ngành.

·      Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các công tác về: điện, nước, xe cấp cứu, thủ tục văn bản, xử lý và bảo vệ môi trường, cung cấp trang thiết bị khác… đảm bảo cho các khoa phòng hoạt động tốt nhất, không gây ảnh hưởng môi trường.

·        Công tác về điện nước, xe cấp cứu…

·        Kiện toàn Đội bảo vệphục vụ 24/24 giờ. Đảm bảo công tác an ninh trật tự và bảo quản tài sản theo đúng qui định

·      Hoàn thành tốt công tácquản lí có hệ thống các công văn, bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định và công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị.

·        Phối hợp với các khoa,phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực phụ trách, góp phần cho công tác kiểm tra của Trung tâm.


Số lượt truy cập:

Trực tuyến: