Thứ sáu, 1/12/2023
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

        Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Phước Huệ  – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Kiên Giang; đồng chí Nguyễn Thị Ngát - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban nữ công Công đoàn ngành y tế; đồng chí Lê Công Lĩnh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế; cùng 90 đại biểu đại diện cho 475 đoàn viên của công đoàn cơ sở TTYT.

   Trong nhiệm kì 2018-2023, với nhiều biến động phức tạp của tình hình kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, việc làm, thu nhập, tâm tư, tình cảm của đại bộ phận công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế, trong đó có viên chức, lao động của TTYT thành phố Phú Quốc. Song, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Trung tâm, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế,CĐCS TTYT đã đạt một số kết quả nổi bật như: thực hiện tốt chức năng đại diện,chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân, các chủ trương, nghị quyết của Công đoàn; Phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe cho người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao; thi đua khen thưởng…     


   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Huệ – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; đồng chí Lê Công Lĩnh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Công đoàn TTYT trong nhiệm kỳ 2018-2023. Để triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2023-2028, các đồng chí đề nghị Công đoàn TTYT tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung đổi mới nội dung và phương hướng hoạt động trên cơ sở phát huy kết quả, thành tích nhiệm kỳ trước, đồng thời cần tranh thủ, bám sát chỉ đạo của Công đoàn ngành, của Đảng ủy và chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Trung tâm y tế được giao phó.

   Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kì 2023 – 2028 gồm 9 đồng chí; đồng chí Võ Thành Dũng – Phó giám đôc TTYT được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch CĐCS; Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế. Với tinh thần Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu Nghị quyết trong nhiệm kỳ mới và được 100% đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua./. 

Vân Thanh (TTYT)

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: