Thứ sáu, 22/9/2023
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Chuyên mục

Bảng giá Chẩn đoán hình ảnh theo Thông Tư 13/2019/TT-BYT

Bảng giá Khám chữa bệnh theo Thông Tư 13/2019/TT-BYT

Bảng giá Xét nghiệm theo Thông Tư 13/TT-BYT/2019

Bảng giá Xét nghiệm theo Thông Tư 39/TT-BYT/2018

Bảng giá Chẩn đoán hình ảnh BHYT theo Thông Tư 39/TT-BYT/2018

Bảng giá BHYT chi tiết một số dịch vụ Khám cụ thể

Công văn số 3881/BHXH-ST V/v cập nhật, tra cứu thông tin thẻ BHYT

Công Văn số 85/BHXH-GĐB V/v hướng dẫn một số nội dung trong thống kê thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Công Văn 2155/BHXH-GĐB, 01/06/2017, v/v tăng cường công tác giám định và thực hiện giám định điện tử.

Trang 1 / 2

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: